Halat-e-hal Ke Sabab Halat-e-Hal Hi Gai || John Elia


جون ایلیاءحالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی

شوق میں کچھ نہیں گیا شوق کی زندگی گئی


Halat-e-hal Ke Sabab halat-e-hal hi gai

Shauq men kuch nahin gaya Shauq ki zindagi gai


جون ایلیاء